– กิจกรรมพรรคอนาคตใหม่ –

อนาคตงบประมาณไทย อนาคตใหม่ประชาชน

13 January 2020

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีวิชาการว่าด้วยประสบการณ์และข้อเสนอการจัดการงบประมาณประเทศฉบับอนาคตใหม่ พบกับ: ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ - ภาพรวมและวัตถุประสงค์เวทีวิชาการ ศิริกัญญา ตันสกุล - กระบวนการทำงานของ กมธ.งบประมาณแผ่นดิน วิโรจน์ ลักขณาอดิศร - งบประมาณข้ามหัวประชาชน พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ - ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ - การลงทุนซ้ำซ้อน,ดาวล้านดวง, รายจ่ายลงทุนเพื่อการพัฒนา, งบลงทุน ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ - งบประมาณท้องถิ่น รอมฎอน ปันจอร์ - ว่าด้วยเรื่อง 5 จังหวัดภาคใต้ ร่วมเสวนาย่อย โดยคณะอนุกรรมาธิการ “How to ตัด : ตัดงบอย่างไรให้เหลือเท่าเดิม” โดย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์, เอกการ ซื่อทรงธรรม, สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ, สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องวิวัฒนไชย ชั้น 8 สำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ (พิกัด https://goo.gl/maps/omxq5DA7ZAW4yVNY9 )

ลงทะเบียนร่วมงาน